Wersje językowe

Filamenty typu Nylon to termoplastyczne tworzywa do druku 3D techniką FDM, których recepturową bazę stanowią poliamidy. Zwykle w tej roli stosuje się poliamid PA12 lub poliamid PA6. Filamenty nylonowe charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną, termiczną i chemiczną. Cechuje je także pewien stopień elastyczności. Filamenty typu Nylon wzbogaca się często dodatkiem włókna węglowego, włókna szklanego lub mikrosfer wykonanych ze szkła. Materiały poliamidowe świetnie sprawdzają się w zastosowaniach technicznych, co wynika z ich wysokiej trwałości, która obejmuje także m.in. dużą odporność na tzw. zmęczenie materiałowe. Filamenty typu Nylon produkowane są przez wiele firm specjalizujących się w tworzeniu surowców do druku 3D. Zalicza się do nich m.in.: Fiberlogy, Spectrum Filaments, ROSA 3D Filaments oraz F3D Filament.

PA (Nylon)

Filamenty typu Nylon - czym są?

Filamenty typu Nylon to tworzywa, które wykorzystuje się w druku przestrzennym techniką FDM, których składnik podstawowy stanowią poliamidy. Omawiane polimery występują w owych materiałach w formach różnorakich. Bazowym składnikiem nylonowych filamentów bywa zatem polikaprolaktam. Znany jest on również pod nazwą PA6. Recepturową bazę filamentów typu Nylon stanowić może także polilaurolaktam. Polimer ten określa się też mianem PA12. Nylonowe tworzywa do druku 3D posiadają wiele pozytywnych właściwości. Są one materiałami cechującymi się dużą elastycznością. Filamenty typu Nylon wchodzą także w skład grona tworzyw trwałych. Produkowane są przez wiele firm, które wyspecjalizowały się w tworzeniu materiałów do druku 3D metodą FDM. Zalicza się do nich m.in.:

  • Spectrum Filaments
  • Fiberlogy
  • ROSA 3D Filaments
  • F3D Filament

Filamenty typu Nylon występują w wielu wariantach kolorystycznych. Produkuje się je również w formie niewybarwionej, czyli takiej niewzbogaconej pigmentami. Ich kolor jest zatem naturalny, charakterystyczny dla barwy składnika bazowego. Filamenty typu Nylon domieszkuje się także substancjami, dzięki którym zyskują one dodatkowe właściwości. Wzbogaca się je zatem włóknem węglowym lub włóknem szklanym. Do filamentów typu Nylon dodaje się również szklane mikrokulki. Poliamidowe materiały do druku 3D, które wzbogacone zostały jednym z trzech wymienionych surowców, nabywają nowe cechy, dzięki którym zalicza się je do grona tworzyw technicznych i/lub inżynierskich. Filamenty typu Nylon są zatem produktami, które charakteryzują się dużą różnorodnością form.

Filamenty typu Nylon I: PA12

Nylon PA12 jest tworzywem do druku 3D, który produkuje m.in. firma Fiberlogy. Odsłona tego materiału poliamidowego, za stworzenie której odpowiada ów producent, charakteryzuje się wieloma pozytywnymi właściwościami. Receptura produkowanego przez Fiberlogy filamentu oparta została na polilaurolaktamie, który znany jest także jako PA12. Dlatego też pojawia się ona w nazwie tworzywa tu omawianego. Ów filament typu Nylon cechuje się znakomitą odpornością termiczną. Wykazuje się on także niepodatnością na negatywny wpływ wielu czynników mechanicznych. Filament Nylon PA12 jest tworzywem elastycznym, co sprawia, iż charakteryzuje się on także dużym poziomem niełamliwości. Poliamidowy materiał firmy Fiberlogy cechuje się również dużą odpornością na destrukcyjne działanie wielu rozmaitych związków chemicznych, w tym alkoholi. Wykonane z niego wydruki trójwymiarowe łatwo poddaje się post-processingowi. Mowa tu m.in. o obróbce mechanicznej. Mogą być one również malowane. Filament Nylon PA12 występuje w wielu wariantach kolorystycznych. Odnalezienie zatem poliamidowego tworzywa o barwie zgodnej z preferencjami użytkownika drukarki 3D nie stanowić będzie zadania karkołomnego. Filament Nylon PA12 produkowany jest także przez F3D Filament. Nabyć go można w wielu wariantach barwnych.

Filamenty typu Nylon II: PA12 zmodyfikowany

Poliamid PA12 często łączony jest z surowcami, dzięki którym filamenty nylonowe, które na takich połączeniach materiałowych zostały oparte, posiadają wyjątkowe cechy wytrzymałościowe. Atrybuty te sprawiają, iż świetnie sprawdzają się w zastosowaniach technicznych, czyli w sferze, w której od tworzyw wymaga się wzorowej wręcz trwałości, która obejmuje także odporność zmęczeniową. Jakimi surowcami wzbogaca się zatem nylonowe filamenty oparte na poliamidzie PA12? Są nimi włókno węglowe i włókno szklane.

Filamenty typu Nylon IIA: PA12 + włókno węglowe

Nylon i włókno węglowe to duet idealny. Dlaczego? Takie połączenie daje wynik w postaci filamentu poliamidowego za wielkiej wytrzymałości mechanicznej. Wykonywane z niego wydruki są sztywne, lekkie i trwałe. Nylonowe filamenty wzbogacone włóknem węglowym cechują się znakomitą odpornością temperaturową oraz znaczną niepodatnością na niszczycielskie działanie wielu substancji chemicznych. Charakteryzuje je także niski skurcz liniowy. Włókno węglowe zwykle stanowi 15% filamentu. Oparte na poliamidzie PA12 tworzywa, które wzbogacono jego domieszką, oferowane są przez wielu producentów materiałów do druku 3D. Nabyć można zatem:

  • PA12+CF15 od ROSA 3D Filaments,
  • PA12+CF15 firmy Fiberlogy,
  • NanoCarbon oraz NanoCarbon AM, które produkowane są przez F3D Filament.

Filamenty typu Nylon IIB: PA12 + włókno szklane

Włókno węglowe to niejedyny surowiec, który wchodzić może w skład filamentach typu Nylon, które oparto na poliamidzie PA12. Jest nim także włókno szklane. Przykład takiego właśnie nylonowego filamentu stanowi PA12+GF15. Za jego produkcję odpowiada Fiberlogy. 15% tego tworzywa do druku 3D stanowi włókno szklane. Połączenie nylonowego polimeru z tymże surowcem wpływa korzystnie na wytrzymałościowe właściwości filamentu jako całości. PA12+GF15 jest tworzywem o niewielkim skurczu liniowym. Ów filament typu Nylon charakteryzuje się również dużą sztywnością. Jest bardzo wytrzymały termicznie i chemicznie. Zalicza się on także do tworzyw wysokoudarnych. Nylonowy filament PA12+GF15 to zatem materiał charakteryzujący się dużą trwałością.

Filamenty typu Nylon IIC: BubbleGlass

BubbleGlass to filament nylonowy, którego nadrzędnymi składnikami są poliamid PA12 oraz mikrosfery wytworzone ze szkła. Materiał ten stworzony został przez F3D Filament. Świetnie sprawdzi się w roli budulca części ruchomych mechanizmów. Posiada bowiem dobre właściwości trybologiczne. Oznacza to, iż wykazuje się dużą odpornością na tzw. zmęczenie materiałowe. Nylonowy filament BubbleGlass to tworzywo wytrzymałe termicznie, chemicznie i - co najbardziej istotne - mechanicznie. Charakteryzuje się dużą niepodatnością na negatywne efekty działalności sił tarcia. Omawiany filament typu Nylon jest także materiałem bardzo sztywnym.

Filamenty typu Nylon III: PA6

Nylonowe filamenty, których bazowy składnik stanowi polikaprolaktam, czyli PA6, występują zwykle w formach tworzyw do druku 3D metodą FDM, które powstały z myślą o zastosowaniach inżynieryjnych i technicznych w ogólnym rozumieniu tego słowa. Poliamidowe materiały oparte na tym polimerze wzbogaca się włóknem węglowym, włóknem szklanym lub niewielkimi kulkami, które wykonano ze szkła. Ich receptury modyfikuje się także, uzupełniając je składnikami innymi niż te, które wymieniono dotychczas, i uzyskując niemniej zadowalające rezultaty. Produkcją filamentów, których skład opiera się na nylonie PA6, zajmuje się m.in. Spectrum Filaments. Opracowana przez nią linia specjalistycznych materiałów do druku 3D - Spectrum Industrial - składa się w dużej mierze z tworzyw, które ów polimer zawierają. O jakich filamentach poliamidowych jest tutaj mowa?

Filamenty typu Nylon IIIA: PA6 Neat

Filament PA6 Neat stanowi jedno z kilku nylonowych tworzyw do druku 3D, które reprezentują linię Spectrum Industrial. Jego recepturową bazą jest poliamid PA6. Ów filament typu Nylon opracowano tak, iż nabył on wiele pozytywnych cech materiałów poliamidowych oraz takich, które wykraczają poza świat właściwości nylonowych termoplastów. Jego skurcz liniowy jest niewielki. Wynosi on bowiem maksymalnie 0.3%. Filament PA6 Neat doskonale sprawdza się w roli budulca obiektów 3D, które wchodzą w skład złożonych, ruchomych mechanizmów. Cecha ta wynika z jego znakomitych, trybologicznych atrybutów. W dużym skrócie właściwości te oznaczają, iż zużywa się on bardzo wolno - m.in. niełatwo ulega destrukcyjnym efektom wpływu sił tarcia na powierzchnię i strukturę wydruku wykonanego z nylonowego filamentu PA6 Neat. Charakteryzuje się on także dużą odpornością termiczną (krótkotrwałą i długotrwałą) oraz wysokim poziomem niepodatności na negatywne działanie różnorodnych związków chemicznych, w tym olejów i smarów. Nylonowy filament PA6 Neat dobrze przylega do stołów roboczych urządzeń drukujących - poziomem adhezji materiału do platformy użytkownik drukarki 3D martwić się zatem nie musi.

Filamenty typu Nylon IIIB: PA6 CF15

Filament PA6 CF15 stanowi tworzywo do druku 3D metodą FDM, w skład którego wchodzi włókno węglowe. Bazą materiału z linii Spectrum Industrial niezmiennie pozostaje nylon PA6. 15% filamentu stanowi jednak włókno węglowe. Taka kombinacja składników czyni z materiału firmy Spectrum Filaments produkt do druku 3D, którego cechą nadrzędną jest wysoka, wieloaspektowa wytrzymałość. Wykazuje się znakomitą odpornością na wpływ różnorodnych czynników mechanicznych, wliczając w nie siły tarcia. Skurcz liniowy nylonowego filamentu PA6 CF15 jest niewielki - wynosi zaledwie 0.1%. Cechuje się on także dużą odpornością termiczną. Jej element składowy stanowi wysoka temperatura odkształcenia cieplnego. Szerokie spektrum termiczne pracy długotrwałej jest kolejną właściwością materiału, która determinuje jego dużą wytrzymałość temperaturową. Filament nylonowy PA6 CF15 wytrzyma również krótkotrwałą ekspozycję na temperaturę wynoszącą nawet 180C. Tworzywo to jest także materiałem twardym i sztywnym. Doskonale sprawdzi się jako budulcowy surowiec obiektów, które wystawiane będą na warunki sprzyjające procesom zmęczeniowym.

Filamenty typu Nylon IIIC: PA6 GK10

PA6 GK10 jest nylonowym filamentem z linii Spectrum Industrial, który oparto na poliamidzie PA6. Jego dopełnienie stanowią mikroskopijnej wielkości kulki, które wykonane zostały ze szkła. Filament ten cechuje się dużą elastycznością. Warto zaznaczyć, iż jest ona większa od tej, jaką charakteryzuje się czysty poliamid PA6! Charakteryzuje się on dużą niepodatnością na wpływ wielu czynników mechanicznych. Filament nylonowy PA6 GK10 to tworzywo odporne na działanie różnego typu związków chemicznych - wykonanych z niego wydruków nie zniszczą ani oleje, ani smary. Piętna nie odciśnie na nich także wysoka temperatura. Nylonowy filament PA6 GK10 doskonale nadaje się do tworzenia z niego ruchomych elementów mechanizmów. Wynika to z jego dużej trwałości, która jest skutkiem jego szeroko rozumianej wytrzymałości.

Filamenty typu Nylon IIID: PA6 Low Warp

Filament nylonowy PA6 Low Warp to jeden z materiałów poliamidowych, których produkcją zajmuje się Spectrum Filaments. Jego podstawowy składnik stanowi poliamid PA6. Receptura tworzywa opracowana została tak, iż materiał ten posiada wiele cech nieosiągalnych dla czystego, wspominanego w zdaniu wcześniejszym polimeru. Cechuje się on niewielkim skurczem przetwórczym. Wynosi on zaledwie 0.3%. Filament Nylon PA6 Low Warp jest odporny na wpływ wysokich temperatur. Dotyczy to zarówno pracy długotrwałej, jak również jej formy krótkotrwałej. Omawiany filament typu Nylon to także tworzywo niepodatne na działanie różnorodnych substancji chemicznych. Zalicza się do nich m.in. oleje i smary. Materiał ten charakteryzuje się również dużą wytrzymałością mechaniczną. Nylon PA6 Low Warp jest świetnym tworzywem technicznym, co wynika z jego znakomicie wysokiej trwałości. Ruchome części mechanizmów to idealny przykład zastosowania tego materiału w praktyce.

792 600 065 sklep@zadar.pl Wysyłka w ten sam dzień do 18:30 i 11:00 (sobota). Darmowa wysyłka od 199zł Zakupy RATALNE

Informacja w stopce
Menu Szukaj Więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl