Wersje językowe

Filamenty techniczne - tworzywa do zadań specjalnych

Filamenty techniczne są materiałami do druku 3D, które stworzono do zastosowań innych niż tworzenie czysto dekoracyjnych wydruków trójwymiarowych. Ich receptury opracowane zostały tak, aby nadać im unikatowe właściwości wytrzymałościowe. Niektóre charakteryzują się dużą odpornością temperaturową, inne mają znakomite własności trybologiczne. Część z nich wyróżnia się wysoką niepodatnością na wpływ różnorodnych substancji chemicznych. Istnieją filamenty technicznie o ogromnej udarności oraz takie, które cechują się niepalnością. Powstały też materiały odporne na promieniowanie UV i tworzywa niepodatne na działanie zjawiska ESD. Wśród filamentów technicznych wyróżnia się również produkty przewodzące prąd. Ich różnorodność jest ogromna, a wszystkie je łączy jedna cecha - dobrze rozwinięta, wyspecjalizowana wytrzymałość. Odnajdują one zastosowanie w szeroko rozumianym przemyśle, lecz to niejedyna sfera współczesności, w której się je wykorzystuje. Zalicza się do nich także medycynę!

Techniczne

Filamenty techniczne - czym są i jakie jest ich zastosowanie?

Filamenty techniczne są - rzecz oczywista - materiałami, z których wytwarza się trójwymiarowe obiekty metodą FDM. Drugi człon ich nazwy stanowi wyraźną sugestię dotyczącą sfery współczesności, z myślą o której zostały one utworzone. Filamenty techniczne to tworzywa, które stanowią budulcowe surowce wydruków wykonywanych z myślą o zastosowaniach w dziedzinach, których wspólnym mianownikiem jest technika. Ich receptury przygotowano tak, aby obiekty utworzone z tych materiałów do drukowania 3D, sprawdzały się w nich znakomicie. Filamenty techniczne cechują się zatem właściwościami, dzięki którym możliwe staje się wykonanie struktur z myślą o zastosowaniu inżynieryjnym/przemysłowym/etc., których stworzenie technikami innymi niż druk przestrzenny jest niemożliwe, znacznie utrudnione lub nieopłacalne. Istnieje wiele omawianych tu termoplastycznych materiałów, z których wykonuje się trójwymiarowe obiekty metodą FDM. Filamenty techniczne to niezwykle różnorodna grupa tworzyw. Materiały te produkowane są przez multum firm specjalizujących się w tworzeniu surowców do druku 3D techniką FDM. Filamenty techniczne znajdziecie w sklepie Zadar w niesamowicie szerokim spektrum ich rodzajów.

Filamenty techniczne i ich rodzaje

Filamenty techniczne to bardzo rozległa i różnorodna kategoria materiałów do druku 3D. Wchodzące w jej skład filamentowe tworzywa różnią się między sobą recepturową bazą oraz składnikami pobocznymi, które współtworzą dany produkt. Podzielić je można, za kryterium podziału przyjmując czynniki rozmaite. Filamenty techniczne różnić się będą między sobą właściwościami. Istnieją zatem tworzywa o znakomicie wysokiej niepodatności na działanie wysokiej temperatury oraz materiały, których cechę nadrzędną stanowi niepalność (lub małopalność). Filamenty techniczne najczęściej charakteryzują się znacznym poziomem wytrzymałości mechanicznej, obejmującej m.in. dużą udarność. Istnieją tworzywa przygotowane specjalnie z myślą o modycynie, a także takie, które charakteryzują się termoaktywnością. Wybrane filamenty techniczne są w stanie przewodzić prąd, inne zaś - nadają się do produkcji elementów chroniących układy elektroniczne przed destrukcyjnym wpływem zjawiska ESD. Różnorodność omawianej kategorii termoplastycznych materiałów jest ogromna. Jakie filamenty techniczne znajdziecie tutaj, w sklepie Zadar?

Filamenty techniczne I: ABS Modyfikowany

Filamenty ABS są jednymi z powszechniej wykorzystywanymi w druku 3D tworzywami. Swą popularność zawdziędzają one bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi. Są one także proste w obróbce. Wydruk 3D wykonany z klasycznego filamentu ABS wygładza się bowiem acetonem. Skład tworzywa, które oparto na terpolimerze akrylonitrylo-butadieno-styrenowym, skomponować można tak, iż materiał otrzymany jako rezultat tego procesu znacznie przewyższać będzie wytrzymałościowo tradycyjny ABS. Przykładem takiego filamentu technicznego jest PC/ABS. Występuje on w dwóch formach - PC/ABS I oraz PC/ABS B. Niezależnie od wybranego wariantu tworzywa materiał ów stanowi udany mariaż dwóch termoplastów, jakimi są terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) oraz poliwęglan (PC). Filament ten łączy w sobie najlepsze właściwości wspomnianych polimerów, co przekłada się pozytywnie na jego parametry wytrzymałościowe. Za produkcję tworzywa odpowiada F3D Filament. PC/ABS to niejedyny materiał tego producenta, który stanowi zmodyfikowaną formę ABS-u i który jest jednocześnie oparty na tworzywowym duecie. Ów filament to ABS/PA, czyli połączenie terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego z poliamidem (nylonem). Podobnie jak PC/ABS łączy on w sobie najlepsze właściwości polimerów w takim duecie uczestniczących, tworząc doskonały materiał techniczny do zadań specjalnych. Omawiane filamenty to niejedyne przykłady tworzyw opartych na ABS-ie zmodyfikowanym. Materiałami takimi są również ABS STi (również od F3D Filament) oraz ABS-MMA przygotowany przez firmę Noctuo.

Filamenty techniczne II: Tworzywa niepalne

Niepalne filamenty techniczne to materiały do druku 3D, które nie ulegają destrukcyjnemu wpływowi ognia. Właściwość tę zawdzięczają one specjalnym składnikom, jakimi są antypireny, czyli uniepalniacze. W ustaleniu stopnia niepalności tworzywa pomaga zbiór informacji, jakie kryją się w normie UL-94V. Zgodnie z nią niepalne filamenty technicze wchodzą w skład materiałów klasy V0. Firmami, których ofertowe wachlarze obejmują tworzywa cechujące się niepalnością, są m.in. ROSA 3D Filaments oraz Noctuo. Pierwsza z nich zajmuje się produkcją filamentu ABS V0 FR. Druga z kolei stworzyła produkty filamentowe, jakimi są ABS V0 oraz HIPS V0.

Filamenty techniczne III: Mikrosfery

Filamenty techniczne zaliczane do tej kategorii zawierają mikrokulki, które wykonano ze szkła. W sklepie Zadar znajdziecie materiały, których bazowym składnikiem jest nylon, zaś dopełnienie jego receptury stanowią szklane mikrosfery. Dodatek mikrosfer wpływa pozytywnie nie tylko na poziom wytrzymałości tworzywa do druku 3D jako całości. Ma on również korzystny wpływ na skurcz przetwórczy materiału. Wskutek obecności mikrosfer ulega on zmniejszeniu. Nylonowe filamenty ze szklanymi kulkami cechuje również duża elastyczność. Jest ona bowiem większa niż ta, jaką charakteryzowałby się materiał utworzony z poliamidu, który mikrosfer nie zawiera. Produkcją filamentów technicznych z mikrokulkami zajmują się m.in. dwie firmy: Spectrum Filaments (tworzywo PA6 GK10) oraz F3D Filament (BubbleGlass).

Filamenty techniczne IV: Carbon

Materiały do druku 3D typu Carbon to filamenty techniczne, których wspólny mianownik stanowi pewien składnik. Jest nim włókno węglowe. Sprawia on, iż filamenty techniczne typu Carbon charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Cechują się one także niskim skurczem przetwórczym, dzięki czemu z wielu z nich można tworzyć wydruki trójwymiarowe, nie wykorzystując do celu tego drukarki 3D, którą wyposażono w zamkniętą komorę roboczą. Bazowymi składnikami filamentów technicznych typu Carbon może być wiele różnych termoplastów. Kandydatów pretendujących do tej roli nie brakuje. Zazwyczaj włóknem węglowym wzbogacany jest nylon (PA12 lub PA6). Poliamidowe filamenty techniczne typu Carbon produkowane są przez wiele firm. Zalicza się do nich m.in. ROSA 3D Filaments (materiał PA + 15CF), F3D Filament (NanoCarbon oraz NanoCarbon AM), Spectrum Filaments (PA6 CF15) oraz Fiberlogy (PA12+CF15). Recepturową bazę technicznego filamentu typu Carbon stanowić może również PET-G lub PET. Takie tworzywa produkuje np. Spectrum Filaments (PET CF15) oraz ROSA 3D Filaments (PET-G + CF). Polilaktyd - PLA - to kolejny surowiec polimerowy, mogący pełnić rolę bazy recepturowej filamentu technicznego typu Carbon. Produkcją takiego rodzaju materiału zajmuje się m.in. F3D Filament. Wówczas kryje się on pod nazwą CarbonPLA (PLA + CF). Filamenty techniczne typu Carbon to materiały cechujące się stosunkowo niewielką masą. Wykonywane z nich wydruki są lekkie. W parze z ową lekkością idą wspomniane już wcześniej cechy tych tworzyw - szeroko rozumiana wytrzymałość i niewielki skurcz przetwórczy.

Filamenty techniczne V: ESD

Niektóre filamenty techniczne wyróżniają się z grona innych materiałów do druku 3D swymi wyjątkowymi właściwościami, dzięki którym można wykonywać z nich funkcjonalne obiekty trójwymiarowe, które swej roli nie spełniałyby należycie, gdyby utworzono je z innego rodzaju surowca. Takimi produktami są tworzywa ESD. Techniczne filamenty tego rodzaju wykazują się dużą odpornością na elektrostatyczne wyładowania. Zwie się je również zjawiskami ESD - stąd też wzięła się nazwa omawianych tworzyw do druku 3D. Doskonale sprawdzają się one w roli surowców, z których utworzone zostaną elementy ochronne układów elektronicznych. Do producentów materiałów do druku 3D, których produktowe wachlarze obejmują techniczne filamenty ESD, zalicza się m.in. Fiberlogy. Stworzyła ona dwa tworzywa, które cechują się dużą odpornością na destrukcyjny wpływ zjawiska, jakimi są elektrostatyczne wyładowania. Owe filamenty techniczne to ESD ABS oraz ESD PET-G.

Filamenty techniczne VI: tworzywa przewodzące prąd

Materiały do druku 3D przewodzić mogą prąd. Dowód takiego stanu rzeczy stanowią filamenty techniczne, których receptury skomponowano tak, iż charakteryzują się one dużą przewodnością elektryczną. Zdolne są zatem do przewodzenia prądu. Filamenty techniczne o tak unikatowych właściwościach stworzyła firma F3D Filament. Owoc ich prac stanowi przewodzące prąd tworzywo, jakim jest V-PLA.

Filamenty techniczne VII: wysokotemperaturowe materiały do druku 3D

Duża odporność termiczna to często pożądana cecha, jakiej wymaga się od tworzyw technicznych. Fakt ten zauważony został przez producentów materiałów do druku 3D. Nie pozostało im zatem nic innego niż tylko odpowiednio zareagować na taki stan rzeczy. Reakcja ta - rzecz oczywista - nastąpiła, zaś jej efekt końcowy widoczny jest w postaci szerokiego spektrum filamentów technicznych, których właściwość nadrzędną stanowi wysoki poziom ich odporności termicznej. Różnorodność tworzyw wysokotemperaturowych jest ogromna. Istnieją wśród nich filamenty techniczne oparte na zmodyfikowanym poli(tereftalanie etylenu) z glikolem (PET-G). Do tworzyw wysokotemperaturowych zalicza się także materiały, których bazowy składnik stanowi poliamid (PA12 lub PA6). Filamenty poliwęglanowe (PC) również wchodzą w skład zbioru produktów do druku 3D, które nacechowane są wysoką odpornością termiczną. Takim materiałem jest również tworzywo oparte na polioksymetylenie, czyli POM. Filament PLA także może stać się produktem, który będzie charakteryzował się dużą niepodatnością na działanie wysokiej temperatury. Jego skład należy jednak poddać stosownej modyfikacji. Czasem przygotowany z niego wydruk trzeba dodatkowo odpowiednio przetworzyć. Przykład takiego tworzywa stanowi filament HD PLA. Utworzony z niego wydruk trójwymiarowy należy wygrzać w... Zwykłym piekarniku. Taki zabieg sprawi, iż będzie on bardzo odporny na wpływ warunków termicznych, w których obiekt wydrukowany z klasycznego PLA nie miałby najmniejszych szans na przetrwanie. Do technicznych filamentów wysokotemperaturowych zalicza się także wiele materiałów, które wzbogacono włóknem węglowym, włóknem szklanym i utworzonymi ze szkła, niewielkimi kulkami.

Filamenty techniczne VIII: tworzywa medyczne

Wybrane filamenty techniczne mogą być zaliczane do materiałów medycznych. Ich przedstawicielem jest tworzywo ABS Medical, za produkcję którego odpowiada Spectrum Filaments. Jego cechę nadrzędną stanowi biokompatybilność z ciałem ludzkim. Owa własność tego filamentu technicznego utrzymuje się przez trzydzieści dni. Jest to oczywiście tworzywo, które znajdziecie w sklepie Zadar!

Filamenty techniczne IX: materiały odporne na promieniowanie UV

Filamenty techniczne to kategoria materiałów do druku 3D, do której zaliczyć należy także produkty, których wyróżnik, cechę szczególną stanowi odporność na negatywny wpływ promieniowania ultrafioletowego (UV). Zrozumieć trzeba na wstępie, iż nie każde dostępne w sprzedaży tworzywo, z którego wykonuje się trójwymiarowe wydruki własnością tą może się poszczycić. Wśród filamentów, które na wpływ promieniowania UV są podatne wyróżnia się tak popularne tworzywa, jak klasyczne PLA oraz tradycyjny ABS. Istnieją jednak materiały do druku 3D, których składnikiem nadrzędnym jest polimer znany jako ASA. Filamenty, których recepturę na nim oparto, cechują się niepodatnością na wpływ promieniowania nadfioletowego. Co interesujące - są one również odporne na działanie czynników atmosferycznych. Charakteryzują się one też niemałą wytrzymałością mechaniczną, która obejmuje także wysoki stopień udarności. Filamenty ASA to materiały produkowane przez wiele firm zajmujących się tworzywami do druku 3D. Zalicza się do nich m.in. Spectrum Filaments oraz ROSA 3D Filaments. ASA jest jednak niejedynym polimerem, z którego uzyskuje się filamenty odporne na promieniowanie UV. Do takich materiałów zalicza się także polioksymetylen. Jest on bazowym składnikiem filamentu POM - technicznego tworzywa do zadań specjalnych.

792 600 065 sklep@zadar.pl Wysyłka w ten sam dzień do 18:30 i 11:00 (sobota). Darmowa wysyłka od 199zł Zakupy RATALNE

Informacja w stopce
Menu Szukaj Więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl