Festiwal Bomba Megabitowa 0
Festiwal Bomba Megabitowa

Rozpoczynający się 10. września i kończący się czternastego dnia wspomnianego kilka słów wcześniej miesiąca czas stanowi niewątpliwie ważne wydarzenie kulturalne. Celebrowana była wówczas bowiem rocznica wyjątkowa nie tylko z punktu widzenia sfery kultury, jaką jest literatura. Liczby 13, 1921 i 100 oraz miesiąc, jaki stanowi wrzesień, powiązane są z postacią pewnego artysty. Owa persona powszechnie znana jest jako wybitny przedstawiciel literatury fantastycznonaukowej, czyli sfery literackiej, której kluczowy motyw przewodni stanowi technologia oraz jej szeroko pojmowana relacja z człowiekiem. 13. września 1921 roku urodził się Stanisław Lem, zaś obecny, 2021 rok to czas stanowiący setną rocznicę owych narodzin. Postać ta to jednak niejedynie niezwykle istotny przedstawiciel literatury fantastycznonaukowej. Dziedzinami, jakimi przejawiał on ogromne zainteresowanie i które niejednokrotnie zaznaczały swą obecność w stworzonych przez niego dziełach, są filozofia oraz futurologia. Nierzadko owe sfery badawcze stawały się motywami przewodnimi utworów Lema, przenikając się wzajemnie i stanowiąc swoiste sprzężenie świata przedstawionego, które zrodziły się w genialnym umyśle pisarza i które przeobrażone zostały w spisane na papierze słowa. Pięć wrześniowych dni roku bieżącego to czas, który poświęcony został temu wybitnemu twórcy. Wydarzenie, jakim jest Festiwal Bomba Megabitowa skupia się nie tylko na życiorysie Lema i jego twórczości. Wpływ, jaki wywarł, wywiera i wywierać będzie jeszcze długo wizjonerska, szeroko rozumiana działalność tej wybitnej postaci będącej fuzją artysty, futurologa i filozofa. Festiwal Bomba Megabitowa to wydarzenie, podczas którego kultura, technologia i nauka łączą się w jeden organizm, którego cel stanowi celebracja bogatej, różnorodnej spuścizny, jaką pozostawił po sobie Stanisław Lem i dzięki której zyskał on wieczność. Jaki udział w owym pięciodniowym święcie ma druk 3D i reprezentujące tę technologiczną dziedzinę firmy? Przekonajmy się! Zanim jednak obecność druku 3D na omawianym wydarzeniu zostanie stosownie przedstawiona, należy wydarzenie celebrujące dziedzictwo Stanisława Lema nieco dogłębniej opisać. Przejdźmy zatem najpierw do sekcji zatytułowanej...

Wydruki 3D nawiązujące do "Solaris" Lema

Wykonane z żywicy fotopolimerowej twory można było podziwiać na festiwalu. Czyżby stanowiły one nawiązanie do "Solaris" Stanisława Lema? Oczywiście, że tak!

O Festiwalu Bomba Megabitowa zdań kilkanaście (a nawet więcej)

Festiwal Bomba Megabitowa to trwający pięć dni czas poświęcony wieloaspektowej, obejmującej nie tylko sferę literacką, twóczości Stanisława Lema. Rozpoczęło się ono 10. września roku bieżącego. Wydarzeniowe składowe Festiwalu Bomba Megabitowa miejsce miały w murach Centrum Kongresowego ICE Kraków. Ów nowoczesny, nieco futurystyczny budynek to jednak niejedyna lokacja, wewnątrz której celebrowana była spuścizna, jaką pozostawił po sobie Stanisław Lem. Wybrane zdarzeniowe komponenty Festiwalu Bomba Megabitowa odbyły się także w Pałacu Potockich. Setną rocznicę urodzin Lema świętowano niezwykle różnorodnie. Stwierdzenie to nie powinno być dla nikogo zdaniem zaskakującym. Wszak Festiwal Bomba Megabitowa stanowi wydarzenie, podczas którego kultura, technologia i nauka połączyły się w jeden byt powstały w jasno określonym celu. Celem owym jest, rzecz jasna, celebracja dziedzictwa, jakim obdarował świat Stanisław Lem. Organizację Festiwalu Bomba Megabitowa na swe barki wzięły trzy instytucje. Pierwszą z nich stanowi Krakowskie Biuro Festiwalowe, czyli KBF. Drugim spośród trójki organizatorów Festiwalu Bomba Megabitowa jest Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Trzeci element organizatorskiego tercetu stanowi Miasto Kraków. Składowych elementów rozpisanego na pięć dni, wrześniowego wydarzenia jest multum. Ponadto cechują się one wielką różnorodnością - zarówno tematyczną, jak również formalną. Swe premiery miały dwie książki - Filozoficzny Lem (red. Filip Kobiela i Jakub Gomułka) oraz Lem w PRL-u, której autorem jest Wojciech Orliński. Podczas Festiwalu Bomba Megabitowa miejsce miały liczne debaty oraz spotkania. Patrząc w przyszłość stanowi ich hasło-klucz, będąc tym samym motywem przewodnim wspomnianych w zdaniu poprzednim dysput. Festiwal Bomba Megabitowa to także liczne warsztaty, które poświęcono m.in. cyberprzemocy oraz grom komputerowym. Niektóre z nich miały charakter lekcji literatury, podczas których analizowano m.in. formę dzieł Stanisława Lema. Każda grupa wiekowa miała szansę znaleźć wśród nich warsztat precyzyjnie dopasowany do indywidualnych preferencji uczestnika festiwalu niczym szyty na miarę garnitur. Czas liczony od dwunastego września do czternastego dnia owego miesiąca wypełniony został przez Kongres Futurologiczny. Omawanie wydarzenie przygotowane zostało - rzecz jasna - z myślą o fanach Stanisława Lema i jego twórczości. Za organizację konwentu odpowiedzialne były dwie instytucje, jakimi są Polska Fundacja Fantastyki Naukowej oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Festiwal Bomba Megabitowa to również wydarzenie, podczas którego miejsce miały koncerty i konferencje. Jedną z wielu atrakcji, jakie zostały przygotowane dla uczestników imprezy, była także wystawa zatytułowana Wizja globalna. Okładki do książek Stanisława Lema 1951 - 2015. Za wybór wystawowych eksponatów odpowiedzialny był Przemek Dębowski. Grafik ów stworzył nowe okładki do utworów Lema. Odpowiada on również za przygotowanie ilustracji do Bajek robotów, a konkretniej - do najnowszego ich wydania. Festiwal Bomba Megabitowa to wydarzenie monumentalne, wypełnione po same brzegi atrakcjami przyjmującymi formy różnorakie. Jego elementy składowe, choć tak bardzo między sobą się różniące, oscylują wokół postaci geniusza, jakim jest niewątpliwie Stanisław Lem. Owe komponenty reprezentują rozmaite sfery świata współczesnego. Część z nich powiązana jest z kulturą, inne zaś - z nauką lub technologią. Druk 3D stanowi jedną z technologicznych dziedzin, które charakteryzują się ogromnym potencjałem rozwojowym. Technika przyrostowego wytwarzania trójwymiarowych obiektów rozwija się niezwykle dynamicznie, stanowiąc jeden z wielu motorów napędowych postępującego technologicznego zaawansowania cywilizacji stworzonej przez człowieka. Co przyniesie przyszłość? Na tego rodzaju pytania stara się odpowiedzieć futurologia. Jak wiadomo - Stanisław Lem futurologiem był. Futurologicznymi motywami wszak rządzi się literatura fantastycznonaukowa. Obecność przedstawicieli branży druku 3D na Festiwalu Bomba Megabitowa to oczywistość. Ów technologiczny sektor reprezentowany był przez pewną warszawską firmę. Jaką? Omawianą firmę stanowi...

Sygnis, czyli wiedza w warstwy (nie tylko te utworzone z termoplastów) zaklęta

Sygnis to grupa specjalistów, których nadrzędny przedmiot zainteresowań stanowi druk 3D. W jej skład wchodzą Sygnis New Technologies oraz Sygnis Bio Technologies. Drukowanie przestrzennych obiektów jest technologiczną dziedziną o rozległym spektrum. Z jednej strony miewa ono charakter stricte przemysłowy, z drugiej zaś druk 3D odciska coraz większe i większe piętno na medycynie. Wszak obecnie istnieją już urządzenia drukujące, które umożliwiają wytwarzanie tkanek syntetycznych. Biodruk 3D stanowi dowód na to, iż drukowanie przestrzenne rozpatrywane całościowo jest jednym z ważnych przodowników pojmowanego szeroko postępu. Sygnis to firma, która reprezentując omawianą technologię wytwarzania trójwymiarowych, biologicznych układów, jakimi są m.in. tkanki, ma duży wkład w rozwój bioinżynierii. Znaczenie tej dziedziny naukowej rośnie i rośnie. Co przyniesie zatem przyszłość? Z pewnością bioinżynieria odegra kluczową rolę w rozwoju medycyny. Dzieje się to zresztą już teraz, na naszych oczach. Jedno jest zatem pewne. Przyszłość bioinżynierii, biodruku 3D i ich mariażu z medycyną zapowiada się co najmniej ekscytująco. Sygnis to dystrybutor produktów przedsiębiorstwa, jakim jest CELLINK. Przedmiot zainteresowań firmy stanowi oczywiście biodruk 3D. Dystrybucja produktów CELLINK oraz realizacja licznych projektów biotechnologicznych to forma działalności Sygnis, poprzez którą przyczynia się ona do rozwoju drukowania przestrzennego, które ściśle powiązane jest z naukami biologicznymi. Sygnis Bio Technologies zajmuje się także m.in. biopatterningiem oraz mikroskopią 3D. Spektrum jej działań jest zatem rozległe i nacechowane dużą różnorodnością. Druk 3D odgrywa coraz większą rolę nie tylko w dziedzinach powiązanych z biologią (w tym medycyną). Jego wkład w rozwój rozumianego szeroko przemysłu jest nieoceniony. Sygnis New Technologies stanowi tę część warszawskiej grupy, która za główny przedmiot swego zainteresowania obrała industrialne formy druku 3D. FDM, DLP oraz SLS to zaledwie kilka kropli w morzu technik przyrostowego tworzenia obiektów przestrzennych, w których rozwój (i promowanie) angażuje się firma. Jest ona m.in. dystrybutorem produktów, których tworzeniem zajmuje się Flashforge. Temperaturowe przetwarzanie termoplastycznego tworzywa stanowi technologię, na której działanie swe opierają drukarki 3D wspomnianej firmy. Festiwal Bomba Megabitowa był okazją, aby przekonać się, jakie urządzenia drukujące ma w swej ofercie...

Wydruki 3D przygotowane przez Sygnis

Grupa Sygnis przygotowała multum trójwymiarowych wydruków, które podziwiać mogli odwiedzający Festiwal Bomba Megabitowa

Flashforge

Ofertowy wachlarz firmy Flashforge cechuje się dużą różnorodnością. Są wśród nich drukarki 3D o gabarytach niewielkich, jak również takie, które wyróżniają się niemałą przestrzenią roboczą. Usystematyzowanie urządzeń drukujących, za produkcję których odpowiada Flashforge, to proces trudny, gdyż możliwych kryteriów podziału na kategorie maszyn oferowanych przez tę firmę jest multum. Warto zaznaczyć, iż mowa tu jedynie o drukarkach 3D typu FDM, za produkcję których odpowiada jedna, konkretna firma, jaką w rozważanym tutaj przypadku jest Flashforge. To doskonale zilustrowany przykład tego, jak bogaty, różnorodny bywać może oferta produktowa.

Sinterit, czyli SLS prosto z Krakowa

Sinterit to krakowska firma, która wyspecjalizowała się w technice druku 3D, jaką jest selective laser sintering, czyli SLS. Omawiana metoda tworzenia przestrzennych wydruków polega na spiekaniu cząstek termoplastów za pomocą laserowego światła. Festiwal Bomba Megabitowa stanowił doskonałą okazję dla firmy Sinterit do zaprezentowania bardzo różnorodnej publiczności swych maszyn i technologii, jaką wykorzystują one w celu wykonywania trójwymiarowych obiektów. Metoda druku 3D, jaką jest SLS, posiada multum zalet. Urządzenia, które swe działanie na niej opierają, umożliwiają drukowanie chociażby ruchomych, w pełni funkcjonalnych mechanizmów! Termoplastyczny proszek - materiał budulcowy, z którego powstają przestrzenne struktury - który nie został wystawiony na wpływ laserowego światła, można z powodzeniem wykorzystać w przyszłości, tworząc z niego kolejne wydruki. Zalet technologii SLS jest - rzecz jasna - jeszcze więcej, a firma Sinterit omawianą metodę wykonywania trójwymiarowych obiektów ujarzmiła, opierając na jej prawidłach zasadę działania swych autorskich drukarek 3D. Urządzeniami tymi są modele Sinterit Lisa oraz Sinterit Lisa Pro. Stanowią one przykłady desktopowych drukarek 3D typu SLS.

Sinterit na Festiwalu Bomba Megabitowa

Model Lisa Pro to jedna z drukarek 3D firmy Sinterit, które pojawiły się na festiwalu celebrującym setną rocznicę narodzin Stanisława Lema

Druk 3D na Festiwalu Bomba Megabitowa - podsumowanie

Druk 3D stanowi dziedzinę technologiczną, która rozwija się niezwykle dynamicznie i która ma coraz większy i większy wkład w rozwój ludzkiej cywilizacji. Przyszłość technik przyrostowego tworzenia przestrzennych figur rysuje się w jasnych barwach. Technologia szeroko rozumiana stanowi istotny element twórczości Stanisława Lema. Komponentami składowymi jego dzieł są również rozważania nt. technologicznego postępu. Niemniej ważna jest również relacja człowieka ze stworzoną przez niego technologią. Druk 3D reprezentuje technologiczny postęp cywilizacyjny. Ów rozwój jest jednym z przedmiotów zainteresowań twórców literatury fantastycznonaukowej. Stanisław Lem próby poruszenia i zgłębienia owego tematu również się podejmował. Obecność reprezentanta technologicznego postępu na Festiwalu Bomba Megabitowa była zatem koniecznością, zaś druk 3D sprawdził się w tej roli perfekcyjnie.

Komentarze do wpisu (0)

792 600 065 sklep@zadar.pl Wysyłka w ten sam dzień do 18:30 i 11:00 (sobota). Darmowa wysyłka od 180zł

Informacja w stopce
Menu Szukaj Więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl