BVOH, czyli podporowy filament rozpuszczalny w wodzie niczym PVA 0
BVOH, czyli podporowy filament rozpuszczalny w wodzie niczym PVA

Filamenty podporowe stanowią niezwykle przydatne materiały do druku 3D techniką FDM, dzięki którym możliwe jest drukowanie skomplikowanych geometrycznie struktur bez potrzeby uprzedniej ingerencji w model trójwymiarowego obiektu. Konieczność dzielenia cyfrowej wersji bryły na mniejsze, mniej złożone (i łatwiejsze do wykonania przez urządzenie drukujące) elementy odchodzi zatem w niebyt. Owszem - podporowe komponenty mogą być tworzone z filamentu modelowego. Tak utworzone struktury usuwa się jednak mechanicznie. Istnieje zatem pewne (mniejsze lub większe) ryzyko uszkodzenia wydruku podczas oddzielania od niego podporowych elementów. Struktury te wykonać można jednak z materiału, który może zostać usunięty wskutek potraktowania go odpowiednim rozpuszczalnikiem. Dysponując drukarką 3D, którą wyposażono w co najmniej dwa ekstrudery, podpory utworzyć można z filamentu podporowego. Przykładem takiego tworzywa jest PVA, czyli rozpuszczalny w wodzie materiał do druku przestrzennego metodą FDM, którego bazowy składnik stanowi poli(alkohol winylowy). To jednak niejedyny filament podporowy, który rozpuszcza się w H2O. Takim tworzywem do druku 3D jest także BVOH!

Filament BVOH i jego składnik bazowy

Bazowa receptura jakiegokolwiek tworzywa do druku 3D ma decydujący wpływ na właściwości filamentu jako całości. Jaka zatem substancja chemiczna stanowi nadrzędny składnik materiału BVOH? Jak zwie się ów tajemniczy termoplast, który sprawia, iż omawiany filament rozpuszcza się w wodzie? Bazowym składnikiem tego tworzywa do druku 3D jest kopolimer butenodiolu i alkoholu winylowego, który nosi także inną, skróconą nazwę, czyli BVOH. To właśnie ów związek chemiczny odpowiada za rozpuszczalność tworzywa w wodzie. Warto zauważyć, iż jeden z elementów składowych omawianej kopolimerowej substancji stanowi alkohol winylowy. Wynikiem zajścia reakcji polimeryzacji tego związku chemicznego jest poli(alkohol winylowy). Stanowi on składnik bazowy innego, rozpuszczalnego w wodzie, podporowego materiału do druku 3D. Mowa tu - rzecz jasna - o filamencie PVA. Rozpuszczalność w H2O kopolimeru butenodiolu i alkoholu winylowego idzie jednak w parze z higroskopijnością tego związku chemicznego. Pochłania on wodę.

Szpula filamentu BVOH Fiberlogy

Szpula filamentu BVOH, za produkcję którego odpowiada firma Fiberlogy (©Fiberlogy)

Filament BVOH i jego właściwości

Filament BVOH posiada szereg właściwości, które czynią z niego doskonały materiał podporowy. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Wskazania cech omawianego tworzywa warto dokonać na przykładzie konkretnego produktu. Tak się akurat składa, iż producentem materiałów do druku 3D, który filament BVOH uwzględnił w swym ofertowym wachlarzu, jest Fiberlogy. Oferowane przez nią tworzywo składa się co najmniej w dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach z kopolimeru butenodiolu i alkoholu winylowego. Jakie są zatem zalety tworzywa produkowanego przez omawianą firmę?

 1. Rozpuszczalność w wodzie

  Filament BVOH rozpuszcza się w wodzie. Omawianą właściwość zawdzięcza on swemu składnikowi bazowemu, który tę cechę posiada. Filament BVOH sprawdza się zatem doskonale w roli podporowego materiału do druku 3D. Wydruk wykonany z elementów utworzonych z surowca modelowego oraz komponentów-podpór, które wytworzono z tworzywa typu BVOH, zanurza się w ciepłej wodzie. Wówczas części podporowe ulegają roztworzeniu się. Niewymagane jest zatem mechaniczne usuwanie supportów. Jak powszechnie wiadomo, zabieg taki może mieć potencjalnie niefortunny przebieg - jego wynikiem może być bowiem mniej lub bardziej prawdopodobne uszkodzenie wydruku właściwego. Wszak wystarczy jeden nieostrożny ruch, aby doprowadzić do zarysowania powierzchni wydrukowanego obiektu lub innego rodzaju jego dewastacji. Stosując filament BVOH problem ów nie istnieje. Swego rodzaju narzędziem, które służy do usuwania wykonanych podpór, jest bowiem ciepła woda!

 2. Dobra przyczepność tworzywa do szerokiej gamy filamentów modelowych

  Dobry filament podporowy powinien cechować się znakomitą adhezją do materiału, z którego drukuje się obiekt właściwy. Taką własność posiada tworzywo do druku 3D, którego bazę recepturową stanowi kopolimer butenodiolu i alkoholu winylowego. Co istotne - filament BVOH wykazuje się wysokim poziomem przyczepności do bardzo rozległego spektrum dostępnych w sprzedaży tworzyw możliwych do termicznego przetworzenia przez drukarkę 3D. Przylega on znakomicie do następujących rodzajów filamentów:

  • PLA
  • PET-G
  • ABS
  • PA (tworzywa nylonowe)
  • ASA
  • TPU

  Umieszczona powyżej lista filamentów, zawiera jedynie przykłady rodzajów tworzyw do druku 3D, do których dobrze przylega BVOH. Materiałów takich jest więcej i obejmuje m.in. termoplasty elastyczne, które oparto na surowcach innych niż figurujące na liście TPU.

 3. Przyjazność dla środowiska naturalnego

  Filament BVOH nie wywiera destrukcyjnego, toksycznego wpływu na środowisko naturalne. W przeciwieństwie do mnogiej liczby termoplastycznych tworzyw jego utylizacja jest niewymagająca większego wysiłku. Rozpuszczony w wodzie filament BVOH zutylizować można w przydomowym systemie kanalizacyjnym.

Filament BVOH posiada cechy, dzięki którym świetnie sprawdza się w roli tworzywa podporowego. Czy posiada on jednak wady? Filament BVOH jest materiałem higroskopijnym. Chłonie on zatem wodę. Filament BVOH, który w danym momencie jest nieużytkowany, powinien być odpowiednio przechowywany. Miejsce do tego celu przeznaczone powinno być przede wszystkim suche. Filament BVOH przechowywać można np. w pudełku, w którym umieszczono dodatkowo pochłaniacz wilgoci. Takie zabiegi korzystnie wpłyną na trwałość tworzywa - zachowa on na dłużej swe pozytywne właściwości. Dodatkowo przed rozpoczęciem drukowania z niego podporowych elementów warto poddać go procesowi suszenia.

Podpory z materiału BVOH

Ilustracja powyższa przedstawia wydruk trójwymiarowy wraz ze strukturami podporowymi, które utworzone zostały z filamentu BVOH. (©Fiberlogy)

Filament BVOH - podsumowanie

Filament BVOH to materiał podporowy, dzięki któremu wykonywanie skomplikowanych geometrycznie wydruków stanie się procesem bardzo prostym. Za wykorzystaniem tworzywa jako surowca-budulca supportów przemawia łatwość usuwania wytworzonych z niego podpór. Zaletą filamentu BVOH jest także duży poziom adhezji termoplastu do wielu rodzajów materiałów do druku 3D. Dodatkowo nie wpływa on niekorzystnie na środowisko naturalne. Najtrudniejszym chyba zadaniem, z jakim zmierzyć się musi użytkownik drukarki 3D, który chce wykonywać podporowe elementy z tworzywa BVOH, stanowi jego umiejętne przechowywanie, jednak odpowiednie zabezpieczenie materiału przed ekspozycją na wilgoć umożliwi utrzymanie przez długi czas jego pozytywnych właściwości.

Komentarze do wpisu (0)

792 600 065 sklep@zadar.pl Wysyłka w ten sam dzień do 18:30 i 11:00 (sobota). Darmowa wysyłka od 180zł

Informacja w stopce
Menu Szukaj Więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl